Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

Αντικριστοί καθρέφτες

Η πιο δημοκρατική στιγμή
είναι του αμοιβαίου οργασμού

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ