Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Here, now!

Ύστερος Νεοπλατωνισμός
Ύστερος Τρωικός Πόλεμος
Ύστερος Μεσαίωνας
Ύστερος Μεταπρατισμός
Ύστερος 19ος αιώνας
Ύστερος Βίος
Ύστερος Καραμανλισμός
Ύστερος Han
Ύστερος Νίτσε
Ύστερος γεωμετρικός
Ύστερος Υλισμός
Ύστερος Καπιταλισμός
Ύστερα
Ύστερα
Μα δεν υπάρχει Ύστερα...

1 σχόλιο:

Utopia είπε...

Τα ύστερα του κόσμου
:p

εδώ,παντού,τώρα και για πάντα!,