Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

can i love you more


i & you & is

NONLECTURE FOUR

''Simple people,people who don't exist,prefer things which don't exist,simple things. "Good" and "bad" are simple things. You bomb me = "bad." I bomb you = "good." Simple people(who,incidentally,run this socalled world)know this(they know everything)whereas complex people—people who feel something—are very,very ignorant and really don't know anything. Nothing,for simple knowing people,is more dangerous than ignorance. Why? Because to feel something is to be alive''.

e.e. cummings; απόσπασμα από την ποιητική συλλογή ''six nonlectures''.υγ: τoν πίνακα ζωγράφισε ο Alexander Tinei και έχει τίτλο "can i love you more", 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: