Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Hannah Hoch

Haaannah Hhhoch απόs τις που συnνέβη
στο Βεροdλίνο στο κίνjjημαDaada
λίγdες γυναaίκες
που ήggταν μια συμmμετεiίχαν.
καλλhιτέχνης Ήταν 1920 η γυnναiίκα
καλλhιτέχνης
για μόoνη να δtttείξει Ντiαντά στο
Πρllώτο Διεθνές
δίκαιdο . η απόρριψη των uσυμoβατική για.
θllηλυκότητα υπονόμευfσε την
εμmmmπορευfματοgποίηση
τηςy εξιδανικppευμένης γυναικεffίου
σώματος και jη σχέση του με μαζική
παρaaαγωγή αγαθgών. εγκρiiίνουν τα
δmmύο παρασllτάσεις και τoην κριτική
υφιστtttάμενων μέσων μαζικής
επικοιddνωνίας στοιχεία διακωvμώδησε
mαστικής ζωήςqq και αστoικής iiήθοjς,
μαζικής εμπaορευματdοποίησsη.

http://whatqueerfest.espivblogs.net/

Tha +fonouse kai h Hannah Hoch!


Δεν υπάρχουν σχόλια: