Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε...

...we have got to take cover
...σύντροφοι και συντρόφισσες!
Here we go
They're back again
Look alive, warn your friends
We are warm and we are safe
Enjoy it while you can before
Things change

We have got to take cover
Brother
We have got to take cover
Brother

Lie down in a field, if you can
Look at the night sky
Oh, where does it end
Sometimes it hurts when you
Care about me
But it's going to hurt more when
They take you away from me

We have go to take cover
Brother
We have got to take cover
Brother

Here we go again
No midnight knocks
Or explosions
Maybe it's all made up in our heads
This happens to me when I'm bored
Or depressed

Here is the best part of the song
Where I admit that I might be wrong
Because if they are good and if
They are right
Then they'll have their rapture one
Of these nights
But if they are wrong...

1 σχόλιο:

ξεναγός νεκρόπολης είπε...

η πρωτελευταία στροφή δικιά σου είναι?

γιατί δεν την τραγουδάνε...

και πολύ απαισιοδοξία βρε παιδάκι μου...